Zatrudnieni nauczyciele

WYCHOWAWSTWA W ODDZIAŁACH:

 • ODDZIAŁ I - JOŃCA JOANNA

 • ODDZIAŁ II - SOBERA PAULINA

 • ODDZIAŁ III - PAŚNIK NINA

 • ODDZIAŁ IV - ZIEMIŃSKA MAŁGORZATA

 • ODDZIAŁ V - RUTKOWSKA AGNIESZKA

 • ODDZIAŁ VI - SAJKO MARIOLA

 • ODDZIAŁ VII - STANISZ DANUTA

 

Nauczyciele wspomagający:

 • ROKSANA PASZYŃSKA

 • WIESŁAWA BARCIŃSKA

 • MILENA ADAMCZYK

 • AGNIESZKA LEŚNIEWSKA

 • AGNIESZKA KOLANUS

 • AGNIESZKA KORWEL-WRÓBEL

 

Wszystkie pracujące w naszym Przedszkolu nauczycielki posiadają wszechstronne przygotowanie do pracy z dzieckiem.

 


MARIOLA SAJKO

MGR PEDAGOGIKI WCZESNOSZKOLNEJ Z PRZEDSZKOLNĄ

STUDIA PODYPLOMOWE:

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE Z GIMNASTYKĄ KOREKCYJNĄ
 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

SZKOLENIA, KURSY, KURSY SPECJALISTYCZNE, WARSZTATY:

 1. JAK BAWIĆ SIĘ MUZYKĄ? AKTYWIZOWANIE DZIECKA PPOPRZEZ ŚPIEW, GRĘ NA INSTRUMENTACH, RUCH I TANIEC.
 2. NARZĘDZIE DIAGNOZY ROZWOJU DZIECKA OD 1 MIESIĄCA DO 9 ROKU ŻYCIA- KORP
 3. ZABAWY INTEGRACYJNE DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
 4. GLOTTODYDAKTYKA
 5. PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
 6. ELEMENTY MUZYKOTERAPII I RELAKSACJI W PRACY Z DZIEĆMI NADPOBUDLIWYMI
 7. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE JAKO ETAP WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH
 8. AKTYWNE METODY W NAUCZANIU
 9. SKUTECZNE PRZYGOTOWANIE DZIECKA DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA
 10. WEWNĘTRZNE MIERZENIE JAKOŚCI PRACY PLACÓWKI
 11. PISANIE RAPORTU Z WEWNĘTRZNEGO MIERZENIA JAKOŚCI PRACY PLACÓWKI
 12. PRACA Z DZIEĆMI Z ZABURZENIAMI ADHD
 13. PRAWA DZIECKA A NORMY OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU
 14. METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SCHERBORNE
 15. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PLACÓWCE OŚWIATOWEJ
 16. DZIECIĘCA MATEMATYKA
 17. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPOŁECZNA CZYLI ZESPÓŁ ASPERGERA I ZABURZENIA POKREWNE
 18. PEDAGOGIKA ZABAWY
 19. ZABURZENIA NEUROZWOJOWE
 20. I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA NEUROZWOJOWE ASPEKTY KOGNITYWISTYCZNEJ KONCEPCJI TERAPII DZIECI ZA SPEKTRUM AUTYZMU
 21. POTRZEBY, MOŻLIWOŚCI I SYTUACJA SPOŁECZNA DZIECKA A INDYWIDUALIZACJA ODDZIAŁYWAŃ
 22. EDUKACJA MATEMATYCZNA W PRZEDSZKOLU
 23. PRZEDSZKOLAK W KRAINIE LICZB
 24. TEORIA INTELIGENCJI WIELORAKICH A WSPIERANIE ZAINTERESOWAŃ I UZDOLNIEŃ W PRZEDSZKOLU
 25. MODYFIKACJA KONCEPCJI, KONSTRUOWANIE ROCZNEGO PLANU PRACY
 26. Z DZIECKIEM W ŚWIAT WARTOŚCI

 


ZIEMIŃSKA MAŁGORZATA

MGR ZINTEGROWANEJ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ, PEDAGOGIKI OGÓLNEJ

STUDIA PODYPLOMOWE:

 • OLIGOFERONEPEDAGOGIKA

SZKOLENIA, KURSY, KURSY SPECJALISTYCZNE, WARSZTATY:

 1. NARZĘDZIE DIAGNOZY ROZWOJU DZIECKA OD 1 MIESIĄCA DO 9 ROKU ŻYCIA- KORP
 2. INNOWACYJNOŚĆ W PRACY Z DZIEĆMI REALIZUJĄCYMI ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE
 3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ
 4. SEMINARIUM Z METODY RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE
 5. PLANOWANIE DZIENNE I MIESIĘCZNE PRACY NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA W OPARCIU O PEŁNA DOKUMENTACJĘ
 6. ZASADY I STRATEGIE BUDOWANIA DOBRYCH RELACJI Z RODZICAMI
 7. EDUKACJA MATEMATYCZNA-PRZYJAZNA DZIECKU I NAUCZYCIELOM
 8. PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
 9. PEDAGOGIKA ZABAWY
 10. ZABURZENIA NEUROZWOJOWE
 11. I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA NEUROZWOJOWE ASPEKTY KOGNITYWISTYCZNEJ KONCEPCJI TERAPII DZIECI ZA SPEKTRUM AUTYZMU
 12. POTRZEBY, MOŻLIWOŚCI I SYTUACJA SPOŁECZNA DZIECKA A INDYWIDUALIZACJA ODDZIAŁYWAŃ
 13. EDUKACJA MATEMATYCZNA W PRZEDSZKOLU
 14. PRZEDSZKOLAK W KRAINIE LICZB
 15. TEORIA INTELIGENCJI WIELORAKICH A WSPIERANIE ZAINTERESOWAN I UZDOLNIEŃ

 


STANISZ DANUTA

TYTUŁ LICENCJATA W ZAKRESIE PEDAGOGIKI WCZESNOSZKOLNEJ Z PEDAGOGIKĄ PRZEDSZKOLNĄ

STUDIA PODYPLOMOWE:

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

SPECJALIZACJE:

 • KINEZJOLOG

SZKOLENIA, KURSY, KURSY SPECJALISTYCZNE, WARSZTATY:

 1. INNOWACYJNOŚĆ W PRACY Z DZIEĆMI REALIZUJĄCYMI ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE
 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ
 3. PLANOWANIE DZIENNE I MIESIĘCZNE PRACY NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA W OPARCIU O PEŁNA DOKUMENTACJĘ
 4. NARZĘDZIE DIAGNOZY ROZWOJU DZIECKA OD 1 MIESIĄCA DO 9 ROKU ŻYCIA- KORP
 5. SEMINARIUM Z METODY RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE
 6. EDUKACJA MATEMATYCZNA-PRZYJAZNA DZIECKU I NAUCZYCIELOM
 7. STYMULOWANIE ROZWOJU KREATYWNEGO I TWÓRCZEGO MYŚLENIA DZIECI
 8. ELEMENTY MUZYKOTERAPII I RELAKSACJI W PRACY Z DZIEĆMI NADPOBUDLIWYMI
 9. PLANOWANIE I DOSKONALENIE PRACY Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
 10. PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
 11. RUCH I RACJONALNE ODŻYWIANIE
 12. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPOŁECZNA CZYLI ZESPÓŁ ASPERGERA I ZABURZENIA POKREWNE
 13. PEDAGOGIKA ZABAWY
 14. ZABURZENIA NEUROROZWOJOWE
 15. METODA DOBREGO STARTU
 16. I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA NEUROZWOJOWE ASPEKTY KOGNITYWISTYCZNEJ KONCEPCJI TERAPII DZIECI ZA SPEKTRUM AUTYZMU
 17. POTRZEBY, MOŻLIWOŚCI I SYTUACJA SPOŁECZNA DZIECKA A INDYWIDUALIZACJA ODDZIAŁYWAŃ
 18. PRACA Z RODZICEM ROSZCZENIOWYM
 19. ZALECENIA WYNIKAJĄCE Z ORZECZENIA LUB OPINII PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ A DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA WSZYSTKICH ETAPACH EDUKACYJNYCH
 20. EDUKACJA MATEMATYCZNA W PRZEDSZKOLU
 21. ZADANIA I OBOWIAZKI NAUCZYCIELA PRACUJĄCEGO Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
 22. PRZEDSZKOLAK W KRAINIE LICZB
 23. TEORIA INTELIGENCJI WIELORAKICH A WSPIERANIE ZAINTERESOWAN I UZDOLNIEŃ W PRZEDSZKOLU
 24. MODYFIKACJA KONCEPCJI, KONSTRUOWANIE ROCZNEGO PLANU PRACY
 25. KONFERENCJA-DZIECKO Z AUTYZMEM W PRZEDSZKOLU
 26. Z DZIECKIEM W ŚWIAT WARTOŚCI

 


PASZYŃSKA ROKSANA

MGR EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ Z KSZTAŁCENIEM INTEGRACYJNYM

STUDIA PODYPLOMOWE:

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Z ELEMENTAMI TERAPII NEUROFIZJOLOGICZNEJ

SZKOLENIA, KURSY, KURSY SPECJALISTYCZNE, WARSZTATY:

 1. INNOWACYJNOŚĆ W PRACY Z DZIEĆMI REALIZUJĄCYMI ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE
 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ
 3. PLANOWANIE DZIENNE I MIESIĘCZNE PRACY NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA W OPARCIU O PEŁNA DOKUMENTACJĘ
 4. SEMINARIUM Z METODY RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE
 5. EDUKACJA MATEMATYCZNA-PRZYJAZNA DZIECKU I NAUCZYCIELOM
 6. PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
 7. PEDAGOGIKA ZABAWY
 8. I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA NEUROZWOJOWE ASPEKTY KOGNITYWISTYCZNEJ KONCEPCJI TERAPII DZIECI ZA SPEKTRUM AUTYZMU
 9. ZABAWY MUZYCZNO-RUCHOWE W PRZEDSZKOLU
 10. POTRZEBY, MOŻLIWOŚCI I SYTUACJA SPOŁECZNA DZIECKA A INDYWIDUALIZACJA ODDZIAŁYWAŃ
 11. EDUKACJA MATEMATYCZNA W PRZEDSZKOLU
 12. TEORIA INTELIGENCJI WIELORAKICH A WSPIERANIE ZAINTERESOWAN I UZDOLNIEŃ W PRZEDSZKOLU
 13. MODYFIKACJA KONCEPCJI, KONSTRUOWANIE ROCZNEGO PLANU PRACY

 


SOBERA PAULINA

MGR PEDAGOGIKI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ

STUDIA PODYPLOMOWE:

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

SZKOLENIA, KURSY, KURSY SPECJALISTYCZNE, WARSZTATY:

 1. KURS DOSKONALĄCY: TERAPIA BEHAWIORALNA DZIECI Z AUTYZMEM
 2. INNOWACYJNOŚĆ W PRACY Z DZIEĆMI REALIZUJĄCYMI ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE
 3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ
 4. PLANOWANIE DZIENNE I MIESIĘCZNE PRACY NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA W OPARCIU O PEŁNA DOKUMENTACJĘ
 5. SEMINARIUM Z METODY RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE
 6. PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
 7. EDUKACJA MATEMATYCZNA-PRZYJAZNA DZIECKU I NAUCZYCIELOWI
 8. JAK BAWIĆ SIĘ MUZYKĄ? AKTYWIZOWANIE DZIECKA POPRZEZ ŚPIEW, GRĘ NA INSTRUMENTACH, RUCH I TANIEC.
 9. ZASADY I STRATEGIE BUDOWANIA DOBRYCH RELACJI Z RODZICAMI
 10. SZKOLENIE Z ZAKRESU INTELIGENCJI WIELORAKICH WG HOWARDA GARDNERA W PRAKTYCE
 11. TEORIA INTELIGENCJI WIELORAKICH A WSPIERANIE ZAINTERESOWAŃ I UZDOLNIEŃ W PRZEDSZKOLU

 


RUTKOWSKA AGNIESZKA

MGR PEDAGOGIKI W ZAKRESIE PRACY SOCJALNEJ

STUDIA PODYPLOMOWE:

 • KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

SZKOLENIA, KURSY, KURSY SPECJALISTYCZNE, WARSZTATY:

 1. SEMINARIUM Z METODY RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE
 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ
 3. PEDAGOGIKA ZABAWY
 4. ZABURZENIA NEUROZWOJOWE
 5. I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA NEUROZWOJOWE ASPEKTY KOGNITYWISTYCZNEJ KONCEPCJI TERAPII DZIECI ZA SPEKTRUM AUTYZMU
 6. ZABAWY MUZYCZNO-RUCHOWE W PRZEDSZKOLU
 7. POTRZEBY, MOŻLIWOŚCI I SYTUACJA SPOŁECZNA DZIECKA A INDYWIDUALIZACJA ODDZIAŁYWAŃ
 8. MATEMATYKA Z POMYSŁEM-PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ PRAKTYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM DOMINA, KART I KOŚCI DO GRY
 9. EDUKACJA Z HIPERNAPĘDEM, CZYLI JAK PRACOWAĆ Z DZIECKIEM NADPOBUDLIWYM
 10. KONFERENCJA METODYCZNA AGRESJA I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA
 11. EDUKACJA MATEMATYCZNA W PRZEDSZKOLU
 12. PIKTOGRAMY-ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZKIEM SYMBOLICZNYM W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
 13. PRACA Z DZIECKIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI. WYBRANE METODY, CYFROWE GRY, ZABAWY I NARZEDZIA EDUKACYJNE.
 14. ROZTAŃCZONE, ROZSPIEWANE, ROZBAWIONE PRZEDSZKOLE- TAŃCE I ZABAWY NA RÓZNE UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNE
 15. ZALECENIA WYNIKAJĄCE Z ORZECZENIA LUB OPINII PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ Z DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA WSZYSTKICH ETAPACH EDUKACYJNYCH
 16. PRZEDSZKOLAK W KRAINIE LICZB
 17. JAK POMÓC DZIECKU POLUBIĆ SZKOŁĘ, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SZEŚCIOLATKÓW?
 18. TEORIA INTELIGENCJI WIELORAKICH A WSPIERANIE ZAINTERESOWAN I UZDOLNIEŃ W PRZEDSZKOLU
 19. Z DZIECKIEM W ŚWIAT WARTOŚCI

 


MONIKA KACZMARCZYK

MGR ZINTEGROWANEJ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ

STUDIA PODYPLOMOWE:

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

SZKOLENIA, KURSY, KURSY SPECJALISTYCZNE, WARSZTATY:

 1. TRZYSTOPNIOWY KURS TERAPII BEHAWIORALNEJ DZIECI Z AUTYZMEM
 2. PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
 3. SEMINARIUM Z METODY RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE
 4. PRACA Z DZIECKIEM NADPOBUDLIWYM RUCHOWO
 5. JAK UCZYNIĆ EDUKACJĘ MATEMATYCZNĄ PRZYJAZNĄ MAŁEMU UCZNIOWI?
 6. ELEMENTY MUZYKOTERAPII I RELAKSACJI W PRACY Z DZIEĆMI NADPOBUDLIWYMI
 7. DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA JAKO PODSTAWA SUKCESU W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM
 8. EDUKACJA MATEMATYCZNA-PRZYJAZNA DZIECKU I NAUCZYCIELOWI
 9. STYMULOWANIE ROZWOJU KREATYWNEGO I TWÓRCZEGO MYŚLENIA DZIECI
 10. PLANOWANIE I DOSKONALENIE PRACY Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
 11. ZABAWY MUZYCZNO-RUCHOWE W PRZEDSZKOLU

 


DOROTA ZABIEGŁA

MGR PEDAGOGIKI PRZEDSZKOLNEJ

STUDIA PODYPLOMOWE:

 • LOGOPEDIA
 • SURDOPEDAGOGIKA

SPECJALIZACJE:

 • DIAGNOZA I TERAPIA RĘKI ,TERAPEUTA RĘKI
 • DIAGNOZA I TERAPIA FUNKCJI WZROKOWYCH, TERAPEUTA FUNKCJI WZROKOWYCH

SZKOLENIA, KURSY, KURSY SPECJALISTYCZNE, WARSZTATY:

 1. TERAPIA SENSOMOTORYCZNA I KOREKTA DYSFUNKCJI USTNO-TWARZOWYCH DR ANNY REGNER
 2. OPÓŹNIONY ROZWÓJ MOWY, DIAGNOZA I TERAPIA
 3. METODA KRAKOWSKA-SYMULTANICZNO-SEKWENCYJNA PROF. J. CIESZYŃSKIEJ
 4. DZIECKO Z ROZSZCZEPEM PODNIEBIENIA PIERWOTNEGO I WTÓRNEGO-LECZENIE WIELOSPECJALISTYCZNE, DIAGNOZA I TERAPIA ZABURZEŃ MOWY, WCZESNA INTERWENCJA LOGOPEDYCZNA
 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ
 6. PEDAGOGIKA ZABAWY
 7. DIAGNOZOWANIE JAKO SUKCESYWNE POZNAWANIE DZIECKA
 8. ZESPÓŁ ASPERGRRA –DZIWNE DZIECI
 9. ZABURZENIA NEUROROZWOJOWE
 10. PLANOWANIE I DOSKONALENIE PRACY Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
 11. PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
 12. SEMINARIUM Z METODY RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE
 13. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE JAKO ETAP WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH
 14. PRAWA DZIECKA A NORMY OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU
 15. NASZA EUROPA, EDUKACJA EUROPEJSKA W PRZEDSZKOLU
 16. WEWNĘTRZNE MIERZENIE JAKOŚCI PRACY PLACÓWKI
 17. MAKATON ZNAKI I SYMBOLE, PROGRAM ROZWOJU KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ
 18. JAK BAWIĆ SIĘ MUZYKĄ? AKTYWIZOWANIE DZIECKA POPRZEZ ŚPIEW, GRĘ NA INSTRUMENTACH, RUCH I TANIEC.
 19. METODA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ WE WSPOMAGANIU ROZWOJU MOWY U DZIECI Z USZKODZENIEM OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO
 20. EDUKACJA MATEMATYCZNA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH WG PROGRAMU OPRACOWANEGO PRZEZ PROF. E. GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKĄ
 21. ZABAWY INTEGRACYJNE I RELAKSACYJNE DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
 22. TAŃCE INTEGRACYJNE W PRACY Z GRUPĄ CZ. 1 i 2 KLANZA
 23. CERTYFIKAT JAK ROZWIJAĆ FIRMĘ
 24. OPRACOWYWANIE PLANU ROZWOJU PRZEDSZKOLA
 25. AKTYWNE METODY W NAUCZANIU
 26. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE JAKO ETAP WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH
 27. POROZUMIEWANIE SIĘ NIE TYLKO PRZY POMOCY SŁÓW
 28. STYMULOWANIE AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
 29. PRACA Z DZIEĆMI Z ZABURZENIAMI ADHD
 30. KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNEGO OBRAZU SIEBIE U DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO W RAMACH PROGRAMU „PRZEDSZKOLAKI KROK PIERWSZY”
 31. I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA NEUROZWOJOWE ASPEKTY KOGNITYWISTYCZNEJ KONCEPCJI TERAPII DZIECI ZA SPEKTRUM AUTYZMU
 32. POTRZEBY, MOŻLIWOŚCI I SYTUACJA SPOŁECZNA DZIECKA A INDYWIDUALIZACJA ODDZIAŁYWAŃ
 33. PRZEDSZKOLAK W KRAINIE LICZB
 34. EDUKACJA MATEMATYCZNA W PRZEDSZKOLU
 35. PIKTOGRAMY-ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZKIEM SYMBOLICZNYM W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
 36. MODYFIKACJA KONCEPCJI, KONSTRUOWANIE ROCZNEGO PLANU PRACY
 37. DYSLALIA ANKYLOGLOSYJNA - O KRÓTKIM WĘDZIDEŁKU JĘZYKA, WADLIWEJ WYMOWIE I SKUTECZNOŚCI TERAPII
 38. TEORIA INTELIGENCJI WIELORAKICH A WSPIERANIE ZAINTERESOWAŃ I UZDOLNIEŃ W PRZEDSZKOLU

 


AGNIESZKA KORWEL-WRÓBEL

MGR PEDAGOGIKI OGÓLNEJ I RESOCJALIZACYJNEJ

STUDIA PODYPLOMOWE:

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
 • EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA
 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

SPECJALIZACJE:

 • TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
 • KINEZJOLOG,
 • CERTYFIKAT NAUCZYCIELA TERAPEUTY DZIECI Z AUTYZMEM Z IWRD GDAŃSK

SZKOLENIA, KURSY, KURSY SPECJALISTYCZNE, WARSZTATY:

 1. III STOPNIOWY KURS DOSKONALĄCY- TERAPIA BEHAWIORALNA DZIECI Z AUTYZMEM
 2. TERAPIA NIEDYREKTYWNA DZIECI AUTYSTYCZNYCH I DZIECI Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA
 3. PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE ELEMENTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ W PRACY NAUCZYCIELA
 4. INTEGRACJA SENSORYCZNA
 5. NEUROBIOLOGICZNE PODSTAWY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
 6. PLANOWANIE I DOSKONALENIE PRACY Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
 7. ZESPÓŁ ASPERGERA-DZIWNE DZIECI
 8. KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA METODY DR PAULLA DENNISONA I GAIL DENNISON
 9. MAKATON, CERTYFIKAT, 4 MODUŁY
 10. ZABURZENIA NEUROROZWOJOWE
 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ
 12. WCZESNA DIAGNOZA I TERAPIA NEUROBIOLOGICZNA DZIECI Z AUTYZMEM PROF. J. CIESZYŃSKA
 13. SEMINARIUM Z METODY RUCHU ROZWIJAJĄCEGO W. SHERBORNE
 14. JAK BAWIĆ SIĘ MUZYKĄ? AKTYWIZOWANIE DZIECKA POPRZEZ ŚPIEW, GRĘ NA INSTRUMENTACH, RUCH I TANIEC
 15. PRAWA DZIECKA A NORMY OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU
 16. ZASADY I STRATEGIE BUDOWANIA DOBRYCH RELACJI Z RODZICAMI
 17. KURS UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY
 18. CERTYFIKAT Z ZAKRESU JAK ROZWIJAĆ FIRMĘ
 19. WYCHOWAWCA PLACÓWEK WYCHOWAWCZYCH
 20. PLANOWANIE DZIENNE I MIESIĘCZNE PRACY PRZEDSZKOLA W OPARCIU O PEŁNĄ DOKUMENTACJĘ
 21. PEDAGOGIKA ZABAWY
 22. POTRZEBY, MOŻLIWOŚCI I SYTUACJA SPOŁECZNA DZIECKA A INDYWIDUALIZACJA ODDZIAŁYWAŃ
 23. MATEMATYKA Z POMYSŁEM-PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ PRAKTYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM DOMINA, KART I KOŚCI DO GRY
 24. EDUKACJA Z HIPERNAPĘDEM, CZYLI JAK PRACOWAĆ Z DZIECKIEM NADPOBUDLIWYM
 25. KONFERENCJA METODYCZNA AGRESJA I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA
 26. ZALECENIA WYNIKAJĄCE Z ORZECZENIA LUB OPINII PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ A DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA WSZYSTKICH ETAPACH EDUKACYJNYCH
 27. ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA PRACUJĄCEGO Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
 28. EDUKACJA MATEMATYCZNA W PRZEDSZKOLU
 29. PRACA Z DZIECKIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI. WYBRANE METODY, CYFROWE GRY, ZABAWY I NARZĘDZIA EDUKACYJNE
 30. PIKTOGRAMY-ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM SYMBOLICZNYM W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
 31. JAK POMÓC DZIECKU POLUBIĆ SZKOŁĘ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SZEŚCIOLATKÓW?
 32. PRZEDSZKOLAK W KRAINIE LICZb
 33. MODYFIKACJA KONCEPCJI, KONSTRUOWANIE ROCZNEGO PLANU PRACY
 34. TEORIA INTELIGENCJI WIELORAKICH A WSPIERANIE ZAINTERESOWAŃ I UZDOLNIEŃ W PRZEDSZKOLU
 35. KONFERENCJA DZIECKO Z AUTYZMEM W PRZEDSZKOLU
 36. Z DZIECKIEM W ŚWIAT WARTOŚCI

 


AGNIESZKA KOLANUS

TYTUŁ LICENCJATA PEDAGOGIKI W ZAKRESIE OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ Z PROMOCJĘ ZDROWIA

STUDIA PODYPLOMOWE:

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Z ELEMENTAMI TERAPII NEUROFIZJOLOGICZNEJ

SZKOLENIA, KURSY, KURSY SPECJALISTYCZNE, WARSZTATY:

 1. TRENING INTERPERSONALNY
 2. PRZEDSZKOLAK W KRAINIE LICZB
 3. ZALECENIA WYNIKAJĄCE Z ORZECZENIA LUB OPINII PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ A DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA WSZYSTKICH ETAPACH EDUKACYJzNYCH
 4. PIKTOGRAMY-ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM SYMBOLICZNYM W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
 5. ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA PRACUJĄCEGO Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
 6. TEORIA INTELIGENCJI WIELORAKICH A WSPIERANIE ZAINTERESOWAN I UZDOLNIEŃ W PRZEDSZKOLU

 


JOANNA JOŃCA

MGR PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ, PEDAGOGIKA WIEKU DZIECIĘCEGO

SZKOLENIA, KURSY, KURSY SPECJALISTYCZNE, WARSZTATY:

 1. ROZTAŃCZONE, ROZŚPIEWANE, ROZBAWIONE PRZEDSZKOLE- TAŃCE I ZABAWY NA ROŻNE UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNE
 2. EDUKACJA MATEMATYCZNA W PRZEDSZKOLU
 3. METODA DOBREGO STARTU WE WSPOMAGANIU ROZWOJU DZIECKA
 4. TEORIA INTELIGENCJI WIELORAKICH A WSPIERANIE ZAINTERESOWAŃ I UZDOLNIEŃ
 5. FUNKCJONALNA TERAPIA RĘKI- DOSKONALENIE SPRAWNOŚCI MANUALNEJ I GRAFOMOTORYKI NA ZAJĘCIACH Z DZIEĆMI 5,6 I 7 LETNIMI
 6. ZABAWY MUZYCZNO-RUCHOWE ROZWIJAJĄCE OBIE PÓŁKULE MÓZGOWE W PRACY Z DZIECKIEM
 7. BADAM, ODKRYWAM, ROZUMIEM- POZNAWANIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO POPRZEZ PRACĘ W TERENIE ORAZ PROWADZENIE DOŚWIADCZEŃ I EKSPERYMENTÓW. INSPOIRACJE DLA NAUCZYCIELI
 8. NOWE MOŻLIWOŚCI UROZMAICANIA EDUKACJI PLASTYCZNEJ DZIECI Z ZASTOSOWANIEM FARB, PLASTELIN I INNYCH MAS PLASTYCZNYCH
 9. SPRAWNE DŁONIE- PRZYGOTOWANIE DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM DO NAUKI PISANIA W KONTEKŚCIE ROZWOJU MAŁEJ MOTORYKI

 


AGNIESZKA LEŚNIEWSKA

MGR PEDAGOGIKI SPECJALIZACJA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA

STUDIA PODYPLOMOWE:

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Z ELEMENTAMI TERAPII NEUROFIZJOLOGICZNEJ

SZKOLENIA, KURSY, KURSY SPECJALISTYCZNE, WARSZTATY:

 1. PRZEDSZKOLAK W KRAINIE LICZB
 2. EDUKACJA MATEMATYCZNA W PRZEDSZKOLU
 3. ZABAWA W TEATR
 4. PIKTOGRAMY-ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM SYMBOLICZNYM W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
 5. POTRZEBY, MOŻLIWOŚCI I SYTUACJA SPOŁECZNA DZIECKA A INDYWIDUALIZACJA ODDZIAŁYWAŃ
 6. TEORIA INTELIGENCJI WIELORAKICH A WSPIERANIE ZAINTERESOWAŃ I UZDOLNIEŃ W PRZEDSZKOLU
 7. KONFERENCJA DZIECKO Z AUTYZMEM W PRZEDSZKOLU

 


MILENA ADAMCZYK

MGR PEDAGOGIKI SPECJALIZACJA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA Z KSZTAŁCENIEM INTEGRACYJNYM

SZKOLENIA, KURSY, KURSY SPECJALISTYCZNE, WARSZTATY:

 1. PRZEDSZKOLAK W KRAINIE LICZB
 2. EDUKACJA MATEMATYCZNA W PRZEDSZKOLU
 3. POTRZEBY, MOŻLIWOŚCI I SYTUACJA SPOŁECZNA DZIECKA A INDYWIDUALIZACJA ODDZIAŁYWAŃ
 4. TEORIA INTELIGENCJI WIELORAKICH A WSPIERANIE ZAINTERESOWAŃ I UZDOLNIEŃ
 5. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO STAŻYSTY
 6. FUNKCJONALNA TERAPIA RĘKI- DOSKONALENIE SPRAWNOŚCI MANUALNEJ I GRAFOMOTORYKI NA ZAJĘCIACH Z DZIEĆMI 5,6 I 7 LETNIMI
 7. MODYFIKACJA KONCEPCJI, KONSTRUOWANIE ROCZNEGO PLANU PRACY
 8. NOWE MOŻLIWOŚCI UROZMAICANIA EDUKACJI PLASTYCZNEJ DZIECI Z ZASTOSOWANIEM FARB, PLASTELIN I INNYCH MAS PLASTYCZNYCH
 9. I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA NEUROZWOJOWE ASPEKTY KOGNITYWISTYCZNEJ KONCEPCJI TERAPII DZIECI ZA SPEKTRUM AUTYZMU
 10. ZABAWY MUZYCZNO-RUCHOWE W PREDSZKOLU
 11. PEDAGOGIKA ZABAWY
 12. METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKU SHERBORNE
 13. PIERWSZA POMOC MEDYCZNA

 

 


WIESŁAWA BARCIŃSKA

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

SZKOLENIA, KURSY, KURSY SPECJALISTYCZNE, WARSZTATY:

 1. TEORIA INTELIGENCJI WIELORAKICH A WSPIERANIE ZAINTERESOWAŃ I UZDOLNIEŃ
 2. Z DZIECKIEM W ŚWIAT WARTOŚCI

 

 


NINA PAŚNIK

MGR HISTORII

STUDIA PODYPLOMOWE:

 • EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

SZKOLENIA, KURSY, KURSY SPECJALISTYCZNE, WARSZTATY:

 1. WARSZTATY -KOMPETENCJE EMOCJONALNE NAUCZYCIELA I ICH ROZWIJANIE
 2. JĘZYK ANGIELSKI – POZIOM B2
 3. CERTYFIKAT BULATS- J. NIEMIECKI
 4. MODYFIKACJA KONCEPCJI, KONSTRUOWANIE ROCZNEGO PLANU PRACY
 5. Z DZIECKIEM W ŚWIAT WARTOŚCI

 

 


KATARZYNA WINNICKA

MGR PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ

STUDIA PODYPLOMOWE:

 • LOGOPEDIA

 • POMOC PSYCHOPEDAGOGICZNA I COACHING W EDUKACJI

SZKOLENIA, KURSY, KURSY SPECJALISTYCZNE, WARSZTATY:

 1. TERAPIA SKONCENTROWANA NA ROZWIĄZANIACH
 2. SZKOLENIE DLA KIEROWNIKÓW WYCIECZEK SZKOLNYCH
 3. KURS EUROPEJSKIEJ RADY RESUSCYTACJI BLS/AED PROVIDER KURS
 4. KURS PODSTAWOWY PSYCHOTERAPII SYSTEMOWEJ INDYWIDUALNEJ I RODZIN
 5. AKADEMIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA
 6. MODYFIKACJA KONCEPCJI, KONSTRUOWANIE ROCZNEGO PLANU PRACY
 7. JAK REPREZENTOWAĆ DOROBEK ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
 8. DYZIO MARZYCIEL I ŻYWE SREBRO. JAK RADZIĆ SOBIE Z DZIEĆMI Z ADHD
 9. KONFERENCJA „DEPRESJA SAMOOKALECZENIA. ADHD. AUTYZM. JAK POMÓC?”
 10. WYKORZYSTANIE ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW FACEEBOKIEM I INTERNETEM W NAUCZANIU, ORGANIZACJI PRACY INDYWIDUALNEJ I ZESPOŁOWEJ UCZNIÓW
 11. METODY I FORMY AKTYWIZOWANIA UCZNIÓW W DOBIE ZAINTERESOWANIA ICH PROBLEMAMI SPOŁECZNOŚCIOWYMI I INTERNETEM
 12. TEORIA INTELIGENCJI WIELORAKICH A WSPIERANIE ZAINTERESOWAŃ I UZDOLNIEŃ W PRZEDSZKOLU
 13. TERAPIA BEHAWIORALNA KURS TRZYSTOPNIOWY
 14. SZKOLENIE METODA KIDS’SKILLS
 15. SZKOLENIE „ŻEBY MI SIĘ CHCIAŁO TAK, JAK MI SIĘ NIE CHCE…”
 16. TRENING INTERPERSONALNY „ W ZGODZIE ZE SOBĄ, BLIŻEJ INNYCH”
 17. SZKOLENIE POMÓŻ DZIECKU ZWALCZYĆ STRES
 18. EDUKACJA ZDROWOTNA, JAKO SKUTECZNE NARZĘDZIE W PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ
 19. KOALICJA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY
 20. MEDIACJE W SZKOLE JAKO SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW
 21. OPRACOWYWANIE MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH W FORMIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH
 22. PLANOWANIE I DOSKONALENIA PRACY Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
 23. DZIECKO W SIECI- BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE
 24. SZKOLENIE Z ZAKRESU ZABEZPIECZENIA DANYCH OSOBOWYCH
 25. ZAPOBIEGANIE I NIWELOWANIE AGRESJI