Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA (grupy 5 i 6 lat)

Czas

Forma aktywności

630 - 730

Schodzenie się dzieci – zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci i samorzutne zorganizowane w grupach połączonych – inteligencja interpersonalna, intrapersonalna, lingwistyczna

730 - 800

Zabawy w grupach – kontynuacja

800 - 815

Ćwiczenia poranne – inteligencja kinestetyczna (ruchowa)

815 - 900

Śniadanie (w tym czynności higieniczno – porządkowe)

900 - 1000

Zajęcia dydaktyczne – wspieranie wszystkich rodzajów inteligencji według siatki zajęć

1000 - 1100

Aktywność ruchowa na powietrzu – inteligencja kinestetyczna

1100 - 1130

Obiad I - zupa (w tym czynności higieniczno-porządkowe)

1130 - 1200

Zajęcia indywidualne w zakresie wczesnego wspomagania dzieci;
kontynuowanie działań dydaktyczno - wychowawczych

1200 - 1300

Zabawy i gry dydaktyczne, zajęcia dodatkowe, ruchowe, konstrukcyjne, tematyczne

1300 - 1400

Obiad II (w tym czynności higieniczno-porządkowe)

1400 - 1500

Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci; praca indywidualna lub w małych zespołach – utrwalanie poznanych treści

1500 - 1600

Pobyt dzieci na świeżym powietrzu; kontakty indywidualne z rodzicami; rozchodzenie się dzieciRAMOWY ROZKŁAD DNIA (grupy 3 i 4 lat)

Czas

Forma aktywności

630 - 730

Schodzenie się dzieci – zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci i samorzutne zorganizowane w grupach połączonych – inteligencja interpersonalna, intrapersonalna, lingwistyczna

730 - 800

Zabawy w grupach – kontynuacja

800 - 815

Ćwiczenia poranne – inteligencja kinestetyczna (ruchowa)

815 - 900

Śniadanie (w tym czynności higieniczno – porządkowe)

900 - 1000

Zajęcia dydaktyczne – wspieranie wszystkich rodzajów inteligencji według siatki zajęć

1000 - 1100

Aktywność ruchowa na powietrzu – inteligencja kinestetyczna

1100 - 1130

Obiad I - zupa (w tym czynności higieniczno-porządkowe)

1130 - 1300

Odpoczynek dzieci - leżakowanie

1300 - 1400

Obiad II (w tym czynności higieniczno-porządkowe)

1400 - 1500

Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci; praca indywidualna lub w małych zespołach – utrwalanie poznanych treści

1500 - 1600

Pobyt dzieci na świeżym powietrzu; kontakty indywidualne z rodzicami; rozchodzenie się dzieci

Additional information