Opłaty

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE:

  • OPŁATA STAŁA 1 zł ZA KAŻDĄ GODZINĘ PONAD PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ (powyżej 5 godzin)

  • STAWKA ŻYWIENIOWA 8 zł/dzień

 

OPŁAT PROSIMY DOKONYWAĆ U DYREKTORA LUB ZASTĘPCY DYREKTORA PRZEDSZKOLA DO 10 KAŻDEGO MIESIĄCA.

 

DZIECI Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIE SPECJALNEGO
(NP. NIEDOWIDZĄCE, NIEDOSŁYSZĄCE, NIEPEŁNOSPRAWNE RUCHOWO)
UCZĘSZCZAJĄ DO PRZEDSZKOLA BEZPŁATNIE

Additional information