Oferta edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA NA LATA 2015-2018

 • RELIGIA

 • JĘZYK ANGIELSKI

 • RYTMIKA

 • ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE W SAPiK-u

 • ZAJĘCIA MUZEALNE

 • FITNESS

 • KONCERTY MUZYCZNE

 • TEATRZYKI I SPEKTAKLE TEATRALNE

 • ZAJĘCIA SPORTOWE: TENIS oraz "AKADEMIA REKSIA"

 • TERAPIA LOGOPEDYCZNA

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • TERAPIA FUNKCJI WZROKOWYCH

 • GIMNASTYKA KOREKCYJNA

 • WYCIECZKI

 

OFERTA EDUKACYJNA DLA DZIECI Z DYSFUNKCJAMI

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • TERAPIA OLIGOFRENOPEDAGOGICZNA

 • KINEZJOLOGIA

 • TERAPIA LOGOPEDYCZNA

 • REHABILITACJA RUCHOWA

 • KYNOTERAPIA

 • TERAPIA DZIECI Z AUTYZMEM

 • TERAPIA RĘKI

 • TERAPIA FUNKCJI WZROKOWYCH

 • SURDOPEDAGOGIKA

 • MUZYKOTERAPIA

 • TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Additional information