Historia Przedszkola

Nasze przedszkole zostało otwarte w październiku 1985 roku jako trzynasta placówka tego typu w mieście. Pierwszymi nauczycielkami były: pani Mariola Sajko, Lucyna Suchocka, Małgorzata Kozakiewicz, Dorota Zabiegła, Wiesława Barcińska, Danuta Kurzydłowska, Marzena Naum, Małgorzata Andrzejczyk.

Od początku działalności w przedszkolu funkcjonowało pięć oddziałów obejmujących opieką wychowawczo-opiekuńczo-dydaktyczną około 130 dzieci rocznie. W takiej formie Przedszkole nr 13, bo pod taką nazwą przedszkole było nazywane w mieście, przetrwało do roku 2002. Od momentu powstania do 2002r. funkcję dyrektora pełniła Pani mgr Jolanta Szmulska.

We wrześniu 2002 roku samorząd miejski zmienił status placówki z publicznej na niepubliczną pod wdzięczną nazwą „U Cioci Gosi”. Prace w nim kontynuowały: Dorota Zabiegła, Mariola Sajko, Wiesława Barcińska i Małgorzat Kozakiewicz-Kwiatkowska jako prowadząca placówkę czyli „Ciocia Gosia”.

W latach 2003-2006 r. pod patronatem przedszkola funkcjonowała w naszej placówce świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży z osiedla oraz bezpłatna grupa dzieci przedszkolnych dla rodziców z rodzin nisko sytuowanych. Prowadzimy szeroko zakrojoną akcją współpracy ze szkołą oraz MOPS.

W przedszkolu każdego roku odbywają się praktyki studentów kierunków pedagogicznych i resocjalizacyjnych. Placówka nasza gościła osoby zajmujące się naukowo wychowaniem przedszkolnym. Wystarczy wymienić nazwiska prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, Bronisława Racławskiego, Mirelli Nawrot, którzy przekazywali swą wiedzę nauczycielkom z zakresu poznawania pojęć matematycznych, wczesnej nauki czytania, itp..

Nauczycielki biorą udział w licznych kursach, szkoleniach, warsztatach, kończą studia podyplomowe pozwalające na lepsze funkcjonowanie przedszkola. Dzieci są wszechstronnie przygotowywane do podjęcia nauki szkolnej, biorąc udział w konkursach plastycznych, zawodach sportowych z dobrymi wynikami o czym świadczy galeria pucharów i dyplomów, chętnie uczestniczą w ,,Sprzątaniu Świata” i innych akcjach organizowanych przez przedszkole i miasto.

W ciągu naszej dwudziestosześcioletniej działalności wychowywaliśmy corocznie średnio 120-130 dzieci i mamy nadzieję, że nadal będziemy mieli przyjemność w wychowywaniu młodego pokolenia naszego osiedla.

Additional information